Visselblåsarpolicy

På Städbolaget i Göteborg AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma.

Som arbetsgivare är det viktigt för oss att möjliggöra rapportering av missförhållanden på ett enkelt och säkert sätt.

Vem kan visselblåsa?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Städbolaget i Göteborg AB. 

Vad kan jag rapportera?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. 

Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Rapportera missförhållande

*Notera, du har rätt att lämna in uppgifter anonymt. Anonymiteten kan i vissa fall försvåra ärendets uppföljningsmöjligheter.  

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. 

Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.