Städbolaget och Fredrik Lindeberg

1991 grundade jag företaget Lindeberg Golventreprenader, efter att ha jobbat inom flera olika branscher, bland annat säljorganisationen i ett tradingbolag, under en tid. Tanken var att jag skulle ägna mig åt allt som hade med golvvård att göra, som slipning och kristallisering av natursten, rengöring av mattor och polishbehandling av linoleumgolv.

Den första kunden fick jag med hjälp av min tidigare chef på tradingbolaget. Jag åkte tillsammans med honom till Tidbloms Hotell och demonstrerade min nyinköpta mattvätt för ägarna precis innan jul 1991, och de bad mig återkomma efter nyår. Klockan 08.02 den andra januari 1992 ringde jag tillbaka, och fick affären!

Därefter tillkom ytterligare kunder inom Göteborgshotellgruppen, även här med viss hjälp från min tidigare chef, vilket jag är mycket tacksam för idag. Också Mc Donalds och Borås Grand Hotell lades raskt till kundskaran. Jobben vid den här tiden var, precis som tänkt, tvätt av mattor och möbler, polering av golv och även golvslipning. 

Städbolaget i Göteborg

Under 1992 slog fastighetskrisen till rejält i Sverige. I och med det så blev behovet av golvvård mindre och vår verksamhet kom istället att utökas med städuppdrag. Under den här perioden jobbade jag en hel del med ett av de stora namnen i branschen, och lärde mig massor av honom. Uppenbarligen trivdes vi båda med att jobba tillsammans, för idag arbetar han som vaktmästare hos StädBolaget, trots att han är över 80 år.

Städuppdragen fortsatte alltså öka i antal under ett par år, och 1994 bestämde jag mig för att starta ett nytt bolag, den här gången helt inriktat på städning och StädBolaget i Göteborg registrerades. Under 1990-talet ägnade vi oss åt flera olika typer av städning, som till exempel hotell- och restaurangstädning, men vi gjorde även fasadtvätt och klottersanering ibland. Bland kunderna på den här tiden fanns exempelvis restaurang Trädgårn.

Certifieringar och utmärkelser

1999 påbörjade vi ett mer formellt arbete med kvalitet och miljö, vilket ledde till certifiering enligt ISO 9002/14001 år 2000. Vi var då ett av de första städbolagen i Sverige som certifierades, och helt säkert det minsta. Under senare år har vi även lagt till OHSAS 18001, som är en arbetsmiljöcertifiering.

I samband med certifieringsarbetet insåg jag att vi hade behov av att stärka upp företaget internt för att få bättre ordning på processer och rutiner, och 2002 anställde vi en driftschef som fick det tuffa jobbet att leda de 17 personer som vi då var. Sedan dess har företaget växt med ytterligare anställda och kunder, och 2013 fick StädBolaget pris som Årets Uppstickare av Business Region Göteborg, för vårt jobb i framkant med ledarskap i en traditionell bransch.

Kunder

Bland våra större kunder finns Göteborgs Stad, som har ramavtal med StädBolaget. Även Västsvenska Handelskammaren och Storel finns i vårt kundregister, och båda dessa har varit med sedan starten, vilket förstås är ett gott betyg och något som vi är mycket stolta över.

Omsorg om miljön

Vi på StädBolaget har ett starkt miljöfokus som genomsyrar hela vår verksamhet. Detta märks till exempel i valet av kemikalier, där vi bara använder oss av miljöcertifierade produkter. Bilarna som finns i verksamheten är miljöklassade och drivs med fordonsgas, och all körning planeras och ruttoptimeras för att minska utsläppen och miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Vem är Fredrik Lindeberg?

Mina entreprenörstalanger visade sig redan i ung ålder. Från 12 års ålder tog jag mig en gång i veckan från hemmet i Bollebygd till Borås för att städa lokalerna hos Sjuhäradsbygdens Tidning. Året därpå började jag, som ett resultat av en skoluppgift, arbeta på radio/tv-firman Ljudrummet i Borås på helger och lov. Detta sammanföll väl med mitt uppdrag som DJ på den lokala fritidsgården eftersom jag fick musiktips från en av de anställda på Ljudrummet.

Vid fjorton års ålder bad jag om att få jobba i den lokala cykelverkstaden, vilket visade sig vara ett härligt och omväxlande arbete som jag skötte efter skolan, på lördagar och lov. Härifrån blev jag headhuntad av en kund, efter att ha sålt på honom en cykelbelysning vid en upphämtning. Detta ledde till att jag hoppade av gymnasiestudierna på teknisk linje i Borås innan jag tog studenten och istället blev det några års arbete inom sälj och detaljhandel.

Som nittonåring fick jag erbjudande om att köpa cykelverkstaden jag hade jobbat i som yngre, och tillsammans med en vän tog jag tillfället i akt och köpte verksamheten. Det visade sig dock att affären inte bar två personer året runt, och därför lämnade jag cykelreparationerna till min vän och startade istället Lindeberg Golventreprenader, och därefter StädBolaget.